ที่เที่ยวกาญจนบุรี

ที่เที่ยวกาญจนบุรี กาญจนบุรี อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย รองจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่ และมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นป่าไม้และภูเขาสูง เหมาะกับคนที่ชอบวิวธรรมชาติ ให้เราพาเพื่อนๆไปเที่ยวกาญจนบุรีกัน มาเพลินตาไปกับป่าเขียว ภูเขา และลำธารที่สวยงาม วันนี้ จะแนะนำ มาเที่ยวกาญจนบุรี เราควรไปเที่ยวที่ไหนดี มาดูกันซิ

ที่เที่ยวกาญจนบุรีมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง

ที่เที่ยวกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว – สถานที่เที่ยวกาญจนบุรี

สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันใช้เป็นทางสัญจรของรถไฟสายธนบุรี – น้ำตก หรือ ทางรถไฟสายมรณะในอดีต ได้รับการยกย่องให้เป็น “สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ”

สะพานข้ามแม่น้ำแควเดิมสร้างขึ้นโดยแรงงานของเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ภายใต้การควบคุมของกองทัพญี่ปุ่น การก่อสร้างใช้เวลาแล้วเสร็จเพียงหนึ่งปี ก่อนจะถูกระเบิดทิ้งทำลายจากกองบินสัมพันธมิตรจนสะพานช่วงกลางพังถล่มลงมา ต่อมาภายหลังสงครามโลกยุติลง รัฐบาลไทยได้ซื้อทางรถไฟนี้ต่อจากอังกฤษ หลังจากนี้ สร้างเป็นสะพานเหล็ก 2 ช่วง แทนของเดิม กับเปลี่ยนช่วงสะพานไม้ด้านปลายทางเป็นสะพานเหล็กแทนสะพานไม้

ห้ามพลาด! แวะถ่ายรูปสวยๆบนทางสะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่มีระยะทาง 300 เมตร รับรองว่าได้รูปสวยถูกใจแน่นอน
ตั้งอยู่ที่: ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ไทย

ทางรถไฟสายมรณะ – สถานที่เที่ยว กาญจนบุรี

ทางรถไฟสายมรณะ ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่ โดยสะพานข้ามแม่น้ำแคว ไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองตาน-พยูซะยะ ประเทศพม่า ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางนี้สวยงามมาก โดยเฉพาะบริเวณถ้ำกระแซ ที่เส้นทางรถไฟจะลัดเลาะไปตามเชิงผาเลียบไปกับลำน้ำแควน้อย

ทางรถไฟสายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้แรงงานเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า ปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตก ทางรถไฟสายนี้ถือเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงเหตุการณ์สงครามในครั้งนั้น

สะพานมอญ – สถานที่เที่ยว กาญจนบุรี

สพานมอญ หรือเรียกว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำซองกาเลีย ที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สะพานนี้สร้างขึ้นโดยดำริของ หลวงพ่ออุตตมะ เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม ในปี พ.ศ. 2529 จนถึง พ.ศ. 2530 โดยใช้แรงงานของชาวมอญ เป็นสะพานไม้ที่ใช้สัญจรไปมาของชาวมอญและชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี

โดยคนที่มาเดินเที่ยวชมธรรมชาติบนสะพานมอญต่าง จะสามารถสวมใส่ชุดชาวมอญที่มีสีสวย และสดใส หลังจากเที่ยวชมความสวมงามเสร็จ ทุกคนต่างๆจะสามารถไปทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามประเพณีชาวมอญที่เชิงสะพานกัน แล้วคนยังได้ล่องเรือไปชมความงามสองฟากฝั่งแม่น้ำรันตี จะสบายใจและสนุกตั้งที่อยู่: ซอย สะพานไม้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 ไทย

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ – สถานที่เที่ยว กาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ แวดล้อมด้วยทิวเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบ ลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลง มีประตูเข้าออก 4 ด้าน มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ ภายในเมืองมีสระน้ำ 6 สระ

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ศิลปะการก่อสร้างอยู่ในยุคลพบุรีตอนปลาย ได้รับรูปแบบทางศาสนาและวัฒนธรรมมาจากประเทศกัมพูชา โดยสิ่งสำคัญที่พบในปราสาทแห่งนี้ คือ พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตา และรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีอีกองค์หนึ่ง รูปลักษณ์คล้ายกับที่พบในประเทศกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันได้นำไปเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ตั้งที่อยู่: อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

เปิดทุกวัน: 08:00-16:30(วันจันทร์ – วันอาทิตย์)

อุทยานแห่งชาติไทรโยค – สถานที่เที่ยว กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติไทรโยค มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าแม่น้ำน้อย ป่าวังใหญ่ และป่าห้วยเขย่ง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของ จะมีลักษณะที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เพราะจากระดับน้ำทะเล เทือกเขาส่วนใหญ่นั้นจะทอดยาวจากทางด้านทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ ทางด้านทิศตะวันตกเป็นเขตติดต่อกับประเทศพม่าอุทยานแห่งชาติไทรโยค มีประวัติความเป็นมา อันยาวนาน ข้างในอุทยานยังมีสะพานของทางรถไฟสายมรณะและค่ายของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก

ครั้งที่สอง ตั้งแต่ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จน้ำตกไทรโยค และลงสงฆ์น้ำในธารน้ำอันเย็นฉ่ำภายใต้ร่มแห่งแมกไม้ของป่าใหญ่ จากนั้นน้ำตกไทรโยคจึงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและผู้คนโดยทั่วไป ดั่งเพลง “เขมรไทรโยค” เป็นเพลงไทยอมตะบรรยายถึงความซาบซึ้งในธรรมชาติ และความสวยงามของน้ำตกไทรโยค ยังความประทับใจแก่ชาวไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้

ตั้งที่อยู่: หมู่ 7 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เปิดทุกวัน: 07:00-17:00(วันจันทร์ – วันอาทิตย์)

วัดถ้ำพุหว้า – สถานที่เที่ยว กาญจนบุรี

วัดถ้ำพุหว้า เป็นถ้ำลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ หน้าถ้ำมีปราสาทหินทรายรูปแบบศิลปะขอมโบราณประยุกต์ขนาดใหญ่สีน้ำตาลแดง มีลวดลายประณีตสวยงาม บรรยากาศโดยรอบมีลักษณะภูมิประเทศโอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เมื่อเข้าไปภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยงดงามว่ากันว่าเดิมทีเดียววัดแห่งนี้มีถ้ำเป็นอุโบสถ โดยภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานเป็นพระประธาน รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศเมียนมา ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาด้วยเช่นกัน ต่อมาได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ด้วยการสร้างอุโบสถหินทรายครอบตัวถ้ำเอาไว้

ตั้งที่อยู่: XCP3+54M ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 ไทย

เปิดทุกวัน: 08:00-18:00(วันจันทร์ – วันอาทิตย์)

วัดถ้ำเสือ – สถานที่เที่ยว กาญจนบุรี

วัดถ้ำเสือ เป็นที่รู้จักสำหรับทิวทัศน์ที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หลวงพ่อชินประทานพร ภายในวัดประกอบด้วยอาคารและเจดีย์ สถาปัตยกรรมไทย, จีน, ญี่ปุ่น และผสมผสาน เดิมเป็นสำนักสงฆ์ขนาดเล็กในบริเวณถ้ำเสือด้านล่างริมเนินเขา ต่อมาชาวบ้าน ร่วมกันสร้างและบูรณะ จนกลายเป็นวัดที่ใหญ่โต และมีความวิจิตรงดงาม

ด้านหน้าวัดเป็นแม่น้ำแม่กลอง และล้อมรอบด้วยท้องทุ่งนา ส่วนด้านข้างติดกับองค์พระเจดีย์สถาปัตยกรรมจีน ในวัดถ้ำเสือ มี”หลวงพ่อชินประทานพร”พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิปางประทานพร รอบองค์พระมีเรือนแก้วครอบลักษณะเดียวกับพระพุทธชินราช องค์พระประดับกระเบื้องสีทอง ปัจจุบันเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในประเทศไทย

ตั้งที่อยู่: XJ34+H36 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

เปิดทุกวัน: 08:30-17:00(วันจันทร์ – วันอาทิตย์)

บทความแนะนำ

สถาน ที่ เที่ยว ตรัง

สถาน ที่ เที่ยว ตราด

สถาน ที่ ท่องเที่ยว รีสอร์ท กาญจนบุรี

กางเต็นท์ กาญจนบุรี